Red Chief

Red Chief
Orijini Starkrimson mutasyonudur. Red Delicionus’un italyada en fazla kabul gören “spur” klonudur. Verimli ve iyi bakımlı topraklarda kullanılabilirler. Seyreltme işlemi düzenli meyve vermeyi saylayacağı gibi, meyvelerin tane iriliği, uzunlamasına konik gövde şekli almaları ve homojen parlak kırmızı renk almalarına da katkı sağlar. Diger Deliciouslarda olduğu gibi bu çeşitte de uzun süreli saklama imkanı kısıtlıdır, meyveler erken renk alsalarda hasat vaktinden önce yapılmamalıdır.
Hasat Zamanı Eylül ün ilk 10 günlük dönemi içinde gerçekleşir.